PŘEKLADY

Potřebujete písemné překlady? Obraťte se na naši agenturu! Překládáme ve všech evropských jazycích, dále také v arabštině, čínštině, japonštině a vietnamštině.

Nabízíme Vám překlady z různých oborů:

 • bankovnictví a pojišťovnictví
 • právní texty a smlouvy
 • ekonomie
 • strojírenství
 • elektrotechnika
 • chemie
 • mikrobiologie
 • lékařství a farmacie
 • sociálně právní tématika
 • měření a regulace
 • domácí přístroje /návody/
 • jídelní lístky
 • účetnictví /audity/
 • stavebnictví a energetika
 • próza a poezie
 • telekomunikace
 • bezpečnost práce
 • propagační materiály
 • výpočetní technika
 • software
 • www stránky
 • a mnoho dalších


Potřebujete překlady se soudním ověřením? I v tomto případě Vám bude naše agentura ráda nápomocná.

Jedná se především o překlady dokladů:

 • rodné listy
 • oddací listy
 • úmrtní listy
 • výpisy z obchodního rejstříku
 • výpisy z trestního rejstříku
 • maturitní vysvědčení
 • překlady diplomů
 • překlady pojistných událostí pro pojišťovny
 • lékařská potvrzení
 • překlady smluv a dalších dokladů

TLUMOČENÍ

Vy i Váš obchodní partner hovoříte jinými jazyky a domlouvání je náročné? Pořádáte seminář či konferenci a neovládáte dokonale řeč zúčastněných?
Obraťte se na TaP servis - agenturu s více než 20letou tradicí!

Zajistíme Vám profesionální tlumočení (doprovodné, konsekutivní, simultánní):

 • tlumočení jednání
 • tlumočení semináře
 • tlumočení prezentace firmy
 • tlumočení konference
S konferenčním tlumočníkem můžeme zajistit i tlumočnickou techniku.[CNW:Counter]